HUIS­ART­SEN­PRAK­TIJK
DE DOL­GAARD
Geopend van 8.0017.00 uur.
Tel: 0774731212 Keuze menu
1 = spoed, 2 = her­haal­re­cepten­lijn
3 = assis­tent
Buiten kan­tooruren belt u de
Spoed­post 09008818.
Twi­jfelt u of u dehuis­arts moet bellen, kijk dan op:
www​.thuis​arts​.nl voor advies

GROENE KRUIS THUIS­ZORG
Per­soon­lijke ver­pleg­ing en ver­zorg­ing
Tel: 088 61 09 819
BUURT­ZORG
Per­soon­lijke ver­pleg­ing en ver­zorg­ing
inlichtin­gen 06 125788110
PRO­TEION THUIS­ZORG
Per­soon­lijke ver­pleg­ing en ver­zorg­ing
088 850 00 00
BUURT­DI­EN­STEN
Voor klein­schalige huishoudelijke hulp
Tel: 06 229 306 12